Privacy Statement

De Jonge TotaalBouw respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Jonge TotaalBouw zal uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, dan die behoren bij de dienstverlening van De Jonge TotaalBouw.

Wat doet De Jonge TotaalBouw met uw gegevens?

De Jonge TotaalBouw bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens en eventueel emailadressen die rechtstreeks aan De Jonge TotaalBouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan De Jonge TotaalBouw worden verstrekt. De Jonge TotaalBouw gebruikt uw emailadres alleen waarvoor deze aan De Jonge TotaalBouw is opgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden die betrekking hebben op de dienstverlening van De Jonge TotaalBouw of voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken door dit aan De Jonge TotaalBouw telefonisch, per mail of per brief kenbaar te maken. Bovendien wordt u in elke marketing- en service email de mogelijkheid geboden het gebruik van uw emailadres voor dit doeleinde middels een link weer in te trekken.

De Jonge TotaalBouw gebruikt deze data alleen in z’n totaliteit en kan deze gegevens niet herleiden tot een individu.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De Jonge TotaalBouw maakt gebruik van cookies op deze website o.a. om:

– De werking van deze website en daarmee uw bezoekervaring te verbeteren.
– Deze website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek.
– De effectiviteit van de online marketingcampagnes van De Jonge TotaalBouw te meten.

Links

Op deze website kunnen hyperlinks staan naar websites van andere organisaties. De Jonge TotaalBouw draagt geen enkele verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. De Jonge TotaalBouw raadt aan het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van De Jonge TotaalBouw, dan kunt u deze richten aan De Jonge TotaalBouw, Apollotoren 112, 2324 DR Leiden of info@dejongetotaalbouw.nl.

Wijziging van privacybeleid

De Jonge TotaalBouw behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De Jonge TotaalBouw zal toekomstige wijzigingen op de site kenbaar maken.

augustus 2014